Waarom aansluiten bij een webwinkel keurmerk?

Er zijn twee belangrijke redenen om je aan te sluiten bij een webwinkel keurmerk.

Ten eerste als verzekering tegen ‘gedoe’ met consumenten. Een goed webwinkelkeurmerk heeft een geschillencommissie die kan bemiddelen als je er zelf niet uit komt met de klant. -

Ten tweede het uitstralen van betrouwbaarheid. Het plaatsen van het logo van een webwinkel keurmerk dient de consument een veilig gevoel te geven.

De vraag is echter of dat ook zo.

Er zijn inmiddels zoveel keurmerken dat ook de consument door de bomen het bos niet meer ziet en het vertrouwen in keurmerken verliest, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM).


Welk keurmerk moet je kiezen?

Iedereen kan een webwinkel keurmerk beginnen. Er zijn geen wetten en regels waaraan voldaan hoeft te worden.
Dit betekent dat elk keurmerk zijn eigen regels en toelatingseisen mag hanteren. Sommige keurmerken willen gewoon zoveel mogelijk leden hebben.

Er wordt bijvoorbeeld lang niet altijd gecontroleerd of de leden wel aan de eigen regels van het keurmerk voldoen.

De vraag is of het dan zin heeft om je hier als webwinkel eigenaar bij aan te sluiten. Andere keurmerken nemen het wel serieus en onderwerpen elk potentieel lid aan een strenge keuring. In de ideale situatie wordt een webwinkel periodiek aan een herkeuring onderworpen. Maar ook dat lijkt niet altijd te gebeuren

Welk keurmerk moet je kiezen?

Informatie op website

Als webwinkelier ben je verplicht de bezoekers van je website tijdig te informeren wie je bent en hoe je zaken doet.
Deze informatie moet duidelijk op de website vermeld staan en voor begrijpbaar zijn. De volgende gegevens ben je verplicht te vermelden:


 • naam onderneming;
 • adres onderneming;
 • telefoonnummer (en faxnummer);
 • e-mailadres;
 • registratienummer Kamer van Koophandel;
 • btw-identificatienummer;
 • belangrijkste kenmerken van het product: je bent verplicht om op een duidelijke en begrijpelijke wijze de belangrijke gegevens (bijvoorbeeld typenummer van het product, kleur) te melden;
 • de prijs van het product inclusief alle belastingen;
 • de kosten van aflevering;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
 • termijn voor aanvaarding aanbod;
 • de verschillende technische stappen tot het sluiten van de overeenkomst met herstelmogelijkheden om ongewilde handelingen ongedaan te maken;
 • de algemene voorwaarden en
 • de bedenktijd


Bedenktijd

Wanneer je producten op afstand verkoopt, hebben klanten (bijna altijd) recht op een zichttermijn, oftewel bedenktijd. Dit geldt onder andere voor het verkopen via internet, e-mail, postorderbedrijf, telefoon en bestelbonnen. De bedenktijd is een periode waarbinnen de klant het aangeschafte product zonder opgaaf van reden of enige verplichting terug kan sturen. Je mag hier als winkelier geen kosten voor in rekening brengen of eisen dat de verpakking ongeopend moet zijn. Je mag wel bepalen dat de verzendkosten voor retourzending voor rekening van de koper zijn. Let op! De periode moet minimaal 14 werkdagen bedragen. Je moet bezoekers van je webwinkel informeren welke bedenktijd je aanhoudt, anders wordt deze automatisch verlengd tot drie maanden. De bedenktijd gaat in op het moment dat de klant het product ontvangt.  
 

Informatie bij levering

Wanneer je de producten levert, moet de afgesloten overeenkomst schriftelijk of op een duurzaam toegankelijke gegevensdrager meeleveren. Dit houdt in de hierboven genoemde gegevens en de volgende aanvullende informatie:

 • de garantie; 
 • de serviceverlening; 
 • mogelijkheid en wijze waarop consument kan ontbinden. Deze informatie dient in ieder geval schriftelijk te gebeuren;
 • adres voor zover het niet reeds vermeld is (geen postadres, maar een bezoekadres);
 • het telefoonnummer van een eventuele helpdesk;
 • de automatische ontbinding van een eventuele betalingsregeling, mocht de consument het product retourneren en zijn geld terugvragen.

Overeenkomst ontbinden

De klant mag in bepaalde gevallen de overeenkomst ontbinden. Dit is het geval wanneer de overeenkomst is gesloten als gevolg van een onduidelijk stappenplan. Ook moet je klanten na de koop zo snel mogelijk een bevestiging van de order toesturen. Per automatische e-mail kan dit al binnen enkele seconden gebeuren. Zolang de klant nog geen bevestiging heeft ontvangen, heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden.  


Conclusie?

Aan al deze regels houden wij ons, gezien de weerwar van webwinkel keurmerken vinden wij dat er een keurmerk voor keurmerk moet komen
 

Wacht a.u.b...